KATA A KUMITE

Je lepší rozsvítit svíčku než proklínat tmu.

Již od počátku výuky karate a nejenom karate, ale všech bojových umění, byly procvičovány techniky v sestavách, která nazýváme KATA. Každý systém ať už karate nebo jiné bojové umění měl a má svá kata, která neodmyslitelně patří k tréninku. Je velká škoda, že v posledních letech se kata vytratila z výuky karate. Hlavní důvod je malá znalost v oblasti kata a ta je často nahrazena výukou kumite. V kata je mnoho technik, které bez důkladného procvičování nemůžeme odhalit - je to škoda. A navíc, s pochopením kata a následného bunkai, můžeme krásně využít velkou škálu kombinací, která právě kata v sobě zahrnuje. V kata nacházíme techniky kterým se říká KAKUSHIDE. Tyto techniky se jeví jako samotné techniky, ale význam je zcela jiný. Tyto techniky měly za úkol zabránit jejich zneužití soupeřem a tím přijít o výhodu dané techniky v boji. V mnoha dojo stejného stylu se setkáváme s odlišnou provedení aplikace technik BUNKAI. Je to proto, že tyto školy používají technik URAWAZA. Urawaza je technika nahrazená jinou technikou. Abychom mohli při bunkai provést techniku urawaza, je třeba znát tři věci. Znát bunkai celé kata, znát počet pohybů v dané kata, znát techniku před a po technice, kterou chceme zaměnit. Procvičování těchto technik se ze statického procvičení dá do pohybu kumite, protože bunkai není nic jiného než kumite. Celý trénink kata by měl být v tomto pořadí: vůle, kihon waza, kata, bunkai, kumite, charakter.

Vůle - prví krok k úspěchu je vůle, vůle vydržet, cvičit, učit se, vnímat. Bez vůle nemůžeš nic začít podnikat jak v karate tak v osobním životě. Bez vůle nemáš cíl v dohledu. Kihon waza - techniky kihon waza, tyto techniky jsou základní a přece někteří cvičenci si myslí, že se procvičováním základní techniky zdržují. Správná základní technika nám zaručí dobře zvládat složitější kombinace v tréninku karate a při cvičení kata. Kata - soubor procvičovaných technik v závislosti na dobře zvládnutém kihonu. Podle náročnosti a správně zacvičené kata se pozná, na jaké technické úrovni se nachází karateka. Bunkai - aplikace technik kata s partnerem. Kumite - Setkání rukou, bunkai daná do pohybu, kumite je jistější pokud má cvičenec znalosti bunkai. Charakter - správné chování ve všedním životě, ten, kdo toho dosáhne, odhalí karate v každém svém kroku. Tento systém tréninku má záruku kvalitní výuky karate, neboť soupeře potřebujeme vyřadit z boje na co nejdelší dobu. Karate by mělo být vnímáno jako sebeobrana a ne jako sportovní disciplína, jak je tomu v posledních letech. Lidé navštíví hodinu karate s tím, že se chtějí učit bránit a ne, aby si vyzkoušeli modelové situace na bodování v závodu. V našem oddíle se do začátku roku 2006 cvičila kata ze tří hlavních linií okinawského karate shuri-te, naha-te, tomari-te. Někteří lidé tvrdí, že se karateka nemůžou učit odlišná kata z jiných stylů karate. Tato tvrzení jsou velký omyl. Již v minulosti, a jsou o tom záznamy, se mistři karate scházeli, aby procvičovali karate společně a není vyjímkou, že karateka ze shuri navštěvovali některá dojo v naha a naopak. Důvodem bylo rozšíření bojových dovedností každého jedince. Jeden potřeboval zesílit techniku, tak navštívil dojo v naha, jiný potřeboval výbušnost, tak jednoduše navštívil dojo v shuri. Již od počátku výuky karate se lidé scházeli, aby si zdokonalili svou sebeobranu dnes tyto schůzky nazýváme semináře.

KATA procvičovaná v Okinawa Karate-Dó
SHUBUNKAN KATA

Fukyu kata Ichi Oyadomari no Passai Sochin
Neihanchi Shodan Matsumura no Passai Niseshi
Kihon kata Ichi Gusukuma no Passai Sesan
Kihon kata Ni Asato no Passai Unsu
Kihon kata San Ishimine no Passai Tomari Rohai
Kihon kata Yon Kusanku Sho Itosu no Rohai Ichi
Kihon kata Go Kusanku Dai Itosu no Rohai Ni
Pinan Shodan Chatan Yara no Kusanku Itosu no Rohai San
Pinan Nidan Chinto Wanshu
Pinan Sandan Tomari Chinto Tomari Wanshu Dai
Pinan Yondan Anna Tomari Wanshu
Pinan Godan Ananku Itosu Wanshu
Naihanchi Nidan Wankan Gojushiho
Naihanchi Sandan Chinti Yabu no Gojushiho
Shuri Sanchin Jitte Kakutsuru no Kata
Fukyu kata Ni Jiin Shu Bu no Te
Itosu no Passai Jion Numfa